USLUGE

Procjena rizika

Procjenu opasnosti je naslijedila procjena rizika. Procjena rizika je temeljni akt iz zaštite na radu kod poslodavca. Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je obavezan procjenjivati rizike za... […]

Ispitivanje strojeva-uređaja-opreme

Ispitivanje strojeva-uređaja-opreme // Poslodavac je dužan osigurati da sredstva rada, strojevi, uređaji i radna oprema u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Time je dužan na propisani... […]

Ispitivanje električnih instalacija

ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje gomobranskih instalacija, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje protupožarnog isklopa, izjava o završnom pregledu i ispitivanju... […]

Ispitivanje gromobranskih instalacija

ispitivanje gromobranskih instalacija […]

Ispitivanje protupanične rasvjete & ispitivanje protupožarnog isklopa

Ispitivanje protupanične rasvjete & ispitivanje protupožarnog isklopa […]

Ispitivanje radnog okoliša

Ispitivanje radnog okoliša […]

Osposobljavanje za rad na siguran način

Osposobljavanje za rad na siguran način […]

Osposobljavanje iz zaštite od požara

Osposobljavanje iz zaštite od požara […]

Evakuacija i spašavanje

plan evakuacije i spašavanja, vježba evakuacije i spašavanja […]

Pružanje usluga stručnjaka ZNR / ZOP

zaštita na radu i zaštita od požara […]