NOVOSTI, Hidroizolacijski Sistem – PRODAJA

ELABORAT ZA POKRETANJE PROIZVODNJE SA RECEPTUROM ZA HIDROIZOLACIJSKI SISTEM

HIDROIZOLACIJSKI SISTEM…..
Moderan način gradnje s visokovrijednim betonima i vodonepropusnim betonima, najmodernija tehnologija ugradnje vrlo visoke gustoće i konačne čvrstoće takvih građevinskih elemenata i u niskogradnji, a i visokogradnji ipak ne garantira apsolutnu vodonepropusnost. Problem odstranjivanja vode i vlage u niskogradnji unatoč silnom razvoju tehnologije  ostao  je jednako prisutan kao i prije mnogo godina kada je nastupila tehnološka revolucija načina gradnje primjenom kvalitetnih hidrauličnih veziva.

Postoje različiti načini i sistemi za sprečavanje neželjenog utjecaja vode i vlage unutar izgrađenih objekata, npr. Horizontalno odvajanje, kondenzatori vlage, injekcioni sistemi, debeli nanosi izolacionih žbuka, itd što je često skopčano sa znatnim direktnim i indirektnim troškovima (otkopavanje i sl.) te velikim utroškom živog rada, a često i sa neželjenim nuspojavama (npr. Promjenama statičkog opterećenja, smanjenje stabiliteta konstrukcije), a da ipak konačan rezultat nije zadovoljavajući.

HIDROIZOLACIJSKI SISTEM….. je primjenski potpuno razrađen i sazrio sistem, kinetika kemijskog procesa potpuno je definirana uravnoteženim sastavom komponenti, te ima tipična svojstva dobre metode za trajno uklanjanje vode i vlage iz građevinskih objekata.

HIDROIZOLACIJSKI SISTEM….. djeluje na bazi kemijske reakcije tvari za močenje i impregniranje međusobno i sa hidrauličkim vezivom.

Građevinski element služi samo kao nosilac izolacijskog sistema. Mehanizam reakcije odvija se tako da postojeća voda bude vezana, a novoj više nije moguć pristup.

Difuziona sposobnost osnovnog materijala time ipak ostaje sačuvana. Stvoreni produkti kemijske reakcije koji zaostaju u porama i kapilarama su netopivi u vodi i rezistentni su na ostale materijale s kojima dolaze u doticaj.

HIDROIZOLACIJSKI SISTEM….. zaštićena građevinska konstrukcija postaje otpornija na agresivne vode, porozni beton postaje prema statičkom vodenom pritisku potpuno nepropustan, stara žbuka i cigleni zidovi postaju čvršći.

Kemijska reakcija vezanja HIDROIZOLACIJSKOG SISTEMA … te produkti vezanja nemaju nikakvog štetnog utjecaja na betonsko željezo.

Za sve upite molimo Vas obratite se putem kontakt obrasca ili na broj: 098/181-6012