USLUGE, Ispitivanje strojeva-uređaja-opreme

Poslodavac je dužan osigurati da sredstva rada, strojevi, uređaji i radna oprema u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Time je dužan na propisani način redovito obavljati preglede svih strojeva, uređaja i radne opreme koja koristi.