USLUGE, Ispitivanje radnog okoliša

Svaki poslodavac je dužan na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,

2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti,

3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije,

4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli,

5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

 

Ispitivanja obavljaju se:

1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno

2. na temelju rješenja inspektora rada ili

3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.