USLUGE, Osposobljavanje iz zaštite od požara

S ciljem zaštite osoba i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za
otklanjanje uzroka požara, za sprječavanja nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje, za
utvrđivanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih
požarom.
Čovjek je osnovni i najvažniji čimbenik u svim navedenim mjerama i radnjama vezanim uz zaštitu od
požara.
Osposobljavanje zaposlenih u pravnim osobama, stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima
državne uprave, tijelima lokalne samouprave i uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave
i uprave te učenika srednjih škola, provodi se temeljem Pravilnika o programu i načinu
osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine, br.61/94)