USLUGE, Ispitivanje gromobranskih instalacija


Prema Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N. N., br. 87/08. i 33/10.) i Zakona o normizaciji (N.N., br. 80/13.) ispitujemo te izrađujemo:

ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE

IZRAĐUJEMO SKICU GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA

IZRAĐUJEMO REVIZIJSKE KNJIGE ZA GROMOBRANSKE INSTALACIJE

MJERIMO OTPOR UZEMLJENJA SA SHEMOM MJERNIH MJESTA