NOVOSTI, PRIRUČNIK ZA OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA, RADNIKA I PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I SPAŠAVANJE OSOBA I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

PRIRUČNIK ZA OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA, RADNIKA I PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA  ZAŠTITE OD
POŽARA I SPAŠAVANJE OSOBA I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM
(Milan Šajatović,ing.sig.str.znr.zop.)

 
Statistički podaci o požarima pokazuju kako najveći broj požara prouzroči čovjek svojom djelatnošću. Radi smanjenja broja požara i šteta koje nastaju požarom, zakonodavstvom Republike Hrvatske predviđeno je osposobljavanje
djelatnika i općenito pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara. Ova obveza osposobljavanja proizlazi iz Zakona o vatrogastvu, pa je na temelju toga ministar unutarnjih poslova donio poseban podzakonski propis
– Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N.61/94)kojim se propisuje tko mora provoditi osposobljavanja o zaštiti od požara i na koji se način može provoditi.
Odredbe navedenog Pravilnika odnose se na osposobljavanje djelatnika u svim poduzećima, stručnim službama, školama, tijelima državne uprave i sl. zatim na osposobljavanje učenika u srednjim školama te osposobljavanje pučanstva. Propisane su i kazne za pravne osobe i odgovorne osobe koje ne upute svoje djelatnike na osposobljavanje.
 
Ovaj Priručnik će Vam pomoći pri savladavanju; osnova gorenja, osobinama gorivih tvari, uzrocima i načinima sprječavanja i gašenja požara.
 
Tvrtka „ENERGOKONTROL“ d.o.o. je rješenjem MUP Republike Hrvatske ovlaštena za obavljanje osposobljavanja prema navedenom Pravilniku.

 

Cijena priručnika  50,00 kn + poštarina na trošak kupca prilikom preuzimanja

Narudžba priručnika